Ympäristö, polttoöljyvuoto lattiarakenteissa

Polttoöljykattilan paluuputken vuoto omakotitalon välipohjassa.

15 valokuvaa

Ympäristö, öljyvuoto, ilkivalta

Kiinteistöllä oli aiemmin harjoitettu soranottoa, toiminnan päättymisen jälkeen siellä säilytettiin seulakonetta ja sen polttoöljysäiliötä.

12 valokuvaa

Ympäristö, jätekasan metallit

Tutkittu teollisuushallin piha-alueelle läjitettyä, mahdollisesti epäpuhtauksia sisältävää hiekkapuhallustoiminnassa käytettyä hiekkaa.

3 valokuvaa

Ympäristö, maanalaisen polttoöljysäiliön vuoto

Kiinteistöllä sijainnut maanalainen öljysäiliö, puhdistettiin ja tarkastettiin, jonka yhteydessä säiliön toisessa päässä havaittiin läpimitaltaan parin millin kokoinen reikä.

12 valokuvaa

Ympäristö, polttoöljyä maaperään säiliöiden täytön yhteydessä

Neljää omassa bunkkeritilassaan olevaa öljysäiliötä täytettiin, jonka yhteydessä öljyä roiskui täyttöputken edustalle noin 300 litraa.

11 valokuvaa

Ympäristö, pylväsmuuntaja räjähdys

Pylväsmuuntajan räjähdys aiheutui ilmeisesti ylikuormasta, energialaitos tilasi PS-Palosaneeraus Oy:n ympäristökonsultiksi.

8 valokuvaa

Ympäristö, öljyvuoto, maanalaiset polttoöljysäiliöt

Kohteesta oli vuosia aiemmin poistettu kaksi noin 15 m3 lämmitysöljysäiliötä, niiden poiston yhteydessä ympäristökonsultti oli havainnut, että lämmitykseen käytettyä raskasta polttoöljyä oli päässy

15 valokuvaa

Ympäristö, polttoöljysäiliön ylitäyttö

Säiliön täytön yhteydessä, öljysäiliön yläpuolisen varastotilan lattialle roiskahti polttoöljyä. 

9 valokuvaa

Ympäristö, haitta-aine tutkimus

Kiinteistöllä oli polttopaikka, jossa kiinteistön omistaja oli polttanut vuosia oksia, risuja, roskia ja jätteitä.

9 valokuvaa

Ympäristö, mahdollinen maaperän pilaantuminen

Vanhalla liikekiinteistöllä oli sijainnut 1960–70 -luvuilla kauppa, jonka pihassa, oli harjoitettu bensiinin jakelua. 

9 valokuvaa