Vahinkotieto.fi on Ps-Palosaneeraus Oy:n ylläpitämä tietokanta eri tyyppisistä vahinkotapauksista ja niiden saneerauksesta. Olemme keränneet tietoa ja valokuvia todellisista palo-, vesi-, ilkivalta- ja ympäristövahingoista yli 22 vuoden ajalta.

Tietokannan tarkoituksena on helpottaa käyttäjää löytämään aiempia vastaavanlaisia vahinkotapauksia ja arvioimaan tällä tavalla vahingon suuruutta ja tarvittavia saneeraustoimenpiteitä ja kustannuksia. Palvelu on tarkoitettu sekä vahingonkärsijöille tai heidän edustajilleen, että alan ammattilaisille saneeraus ja vakuutustoimialoilla.

Vesi- ja kosteusvahingot

Vesivahinko voi saada alkunsa monesta eri syystä. Yleisiä syitä vesivahingon syntymiselle ovat inhimillinen erehdys, rakennevirheet ja huolimattomuus. Vesivahingon saneeraus voi pahimmillaan vaatia laajamittaista rakenteiden purkamista ja kuivattamista. Vesivahingon tapahduttua tulisi toimia mahdollisimman nopeasti, jottei seurauksena ole mikrobivaurio.

Mikrobivaurio (home)

Rakenteissa oleva ylimääräinen kosteus voi johtaa mikrobivaurioon. Arkikielessä käytetään myös nimitystä homevaurio. Yleensä syynä on pitkällä aikavälillä salakavalasti syntynyt vesivahinko, joka johtuu esimerkiksi rakennusvirheestä, putkien haurastumisesta tai katon vuotamisesta. Jos hajun tai muun havainnon perusteella epäilet, että kotona tai työpaikalla on kosteusongelmia, kannattaa ottaa yhteyttä alan ammattilaisiin vahingon paikallistamiseksi, arvioimiseksi ja korjaamiseksi. Mikrobivaurion aiheuttamia oireita voivat olla esimerkiksi silmien kirvely, hengitystieoireet ja päänsärky.

Tulipalo

Tulipalo aiheuttaa useimmiten merkittävät vahingot ja tulelta säästyneetkin tilat kärsivät mm. noesta ja palokaasuista. Tilastollisesti useimmat tulipalot saavat alkunsa viallisista sähkölaitteista. Sammutusvesi ja muu palontorjunta sekä noki ja palokaasut vaurioittavat tavallisesti miltei koko kiinteistöä. Pienenkin tulipalon seurauksena saattaa syntyä paha nokilaskeuma.

Ympäristövahinko

Ympäristövahingolla tarkoitetaan tilannetta, jossa maaperään tai veteen on päässyt vaarallista ainetta. Öljyvahinko voi aiheutua, kun polttoöljyä päätyy talon rakenteisiin ja maaperään esimerkiksi öljysäiliön tai öljyputkien vuodon tai täytön yhteydessä. Öljyvuodosta tulee ilmoittaa välittömästi hälytyskeskukseen. Jos tilanne vaatii pilaantuneen maaperän tutkimista tai kunnostamista, paikalle on kutsuttava ympäristökonsultti.

 

Päivittämme hinnastoa. Pahoittelemme häiriötä.